భగవద్గీత – తెలుగు (Telugu)


శ్రీమాన్ గౌరనామ్ దాస్ గారిచే


ఆన్‌లైన్లో క్రమబద్ధమైన అధ్యయనం


ప్రారంభమగు తేదీ: జూన్ 1 2024 నుండి

సమయం: ప్రతి శనివారం 7:30 PM IST


ముఖ్యాంశాలు:

ప్రతి శ్లోకానికి స్పష్టమైన వివరణ

ప్రతి అధ్యాయానికి MCQ పరీక్షలు

భక్తి వేదాంత విద్యాపీఠం సర్టిఫికేట్


ప్రవచనం జరుగు వేదిక: జూమ్‌ - ఆన్‌లైన్లో  


ఫీజు: 1500 INR


అధ్యాపకులు: శ్రీమాన్ గౌరనామ్ దాస్ (ఉపాధ్యాయులు, భక్తివేదాంత విద్యాపీఠం)


కోర్సు భాష: తెలుగు 


గమనిక: రికార్డు చేయబడిన వీడియోలు అందించబడతాయి.

Course Curriculum

This course is closed for enrollment.