Prayers of Arjuna | Tune 1

Prayers of Arjuna | Tune 2

Prayers of Arjuna | Tune 3

Prayers of Arjuna | Tune 4

Prayers of Gajendra

Catuh Shloki Bhagavatam | Tune 1

Catuh Shloki Bhagavatam | Tune 2

Catuh Shloki Bhagavatam | Tune 3

Catuh Shloki Bhagavatam | Tune 4

Catuh Shloki Bhagavatam | Tune 5

Dhyana | Tune 1

Dhyana | Tune 3

Dhyana | Tune 4

Dharana | Tune 1

Dharana | Tune 2

Dharana | Tune 4

Dharana | Tune 5

Audio files of many other Prayers from Srimad Bhagavatam by Gauranga Darshan Prabhu can be downloaded, click here